Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Konference "Sociālo partneru un valdības dialogs: mīti un realitāte"

Ierēdņi sagaida lielāku sociālo partneru vienotību

Vairāk pragmatisku priekšlikumu un mazāk emociju - tā valsts institūciju pārstāvji raksturo vēlamo attīstības virzienu valdības un sociālo partneru turpmākajam dialogam. Savukārt arodbiedrību un darba devēju pārstāvji aizrāda valsts pārvaldes darbiniekiem nepietiekamu sociālo partneru iesaisti lēmumu pieņemšanā, kas būtiski ierobežo viņu iespējas pārstāvēt savu pozīciju brīdī, kad notiek darbs pie jaunajām likumdošanas iniciatīvām.

23.maijā arodbiedrību, darba devēju un valsts pārvaldes pārstāvji tikās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētajā (LBAS) konferencē “Sociālo partneru un valdības dialogs: mīti un realitāte”, kas tika veltīta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes darbības līdzšinējam izvērtējumam. Pasākumā visas trīs puses pulcējās pie viena galda, lai kopīgi diskutētu par trīspusējās sadarbības nākotni Latvijā.

“Ir svarīgi, lai sociālajiem partneriem būtu iespēja iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesa pašā sākumā, jo tas dod iespēju nākt ar saviem priekšlikumiem un ietekmēt gala rezultātu. Šobrīd bieži nonākam situācijā, kad nopietns lēmums jau ir izdiskutēts un faktiski pieņemts ministriju līmenī, un mēs kā sociālais partneris varam tikai dot savu vērtējumu, ar kuru pēc būtības jau neko nevar mainīt,” norāda LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns.

Konferencē tika prezentēts LBAS pētījums par NTSP darbības izvērtēšanu, kas tapis sadarbībā ar Innovation Norway Cienīga darba un trīspusējā dialoga fondu. Pētījuma dati liecina, ka sociālo partneru un valsts iestāžu vērtējums par šī brīža sadarbību NTSP ietvaros ievērojami atšķiras. Piemēram, 77% publiskā sektora pārstāvju un tikai ceturtā daļa jeb 25% privātā sektora pārstāvju uzskata, ka valdības konsultāciju ar sociālajiem partneriem kvalitāte un intensitāte ir pietiekama.

“Svarīgākais ir tas, ka visām trīs pusēm ir vēlme sadarboties. Tas, ko mēs sagaidām no sociālajiem partneriem šīs sadarbības kvalitātes uzlabošanai, ir vairāk pragmatisku un mazāk emocionālu priekšlikumu. Vēl ir ārkārtīgi svarīgi, lai sociālie partneri uzreiz nāktu pie atbildīgās ministrijas ar vienotu nostāju par risināmo jautājumu. Ir bijusi virkne gadījumu, kad ministrijai ir jāuzņemas vidutāja loma darba devēju un darba ņēmēju viedokļu apmaiņā, kurai tiek veltīts pārāk daudz laika,” konferencē uzsvēra Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departaments Māris Badovskis.

Pasākumā arī piedalījies Norvēģijas arodbiedrību konfederācijas LO-Norway Ekonomikas un sociālo lietu īpašais padomnieks Jan Erik Støstad, kurš dalījās pieredzē par sociālā dialoga īstenošanu šajā valstī. Viņš ir norādījis, ka Norvēģijā sociālā dialoga stiprināšana notiek visos līmeņos, sākot no konkrēta uzņēmuma un beidzot ar trīspusējo sadarbību nacionālā līmenī, kas arī nodrošina sociālo partneru interešu kvalitatīvu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesā.

Prezentācijas:

Norwegian partite and tripartite cooperation
Jan-Erik Støstad, special advisor, The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)

Trīspusējā sadarbība Eiropas Savienības dalībvalstu praksē
Nataļja Mickeviča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte

Nacionālā trīspusējā dialoga novērtējums. Pētījuma rezultāti
Jānis Andžāns Mccann Consulting konsultants

LBAS kā valdības sociāla partnera līdzšinējās darbības novērtējums.
Gala ziņojums.

KONFERENCE

"Sociālo partneru un valdības dialogs: mīti un realitāte"

2013. gada 23. maijā, plkst. 10.00-13.00
Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā

PROGRAMMA

9.30 - 10.00 Dalībnieki reģistrācija, rīta kafija

10.00 - 10.05 LBAS prieksšēdētāja vietnieces Līvijas Marcinkēvičas uzruna

10.05 - 10.35 Pētījuma par Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes darbības izvērtēšanu prezentācija McCANN Consulting konsultants Jānis Andžāns

10.30 - 10.45 Sociālā dialoga šķēršļi un izaicinājumi LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns

10.45 - 11.15 NTSP apakšpadomju pārstāvju sociālā dialoga vērtējums

11.15 - 11.35 Sociālā dialoga īstenošana ārzemēs: ES valstu pieredze LBAS ES normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte Nataļja Mickeviča

11.35 - 12.05 “Norvēģijas sociālo partneru darbības stratēģija un taktika: labās prakses piemēri” LO-Norway Ekonomikas un sociālo lietu īpašais padomnieks Jan Erik Støstad

12.05 - 13.00 Kopsavilkums, diskusija