Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Projekta aktivitātes 2008. gadā

Saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu un laika grafiku 2008.gada rudenī tika īstenotas sekojošas aktivitātes:

  • Konkursa profesionālo skolu skolēniem organizēšana (skat. sīkāku informāciju LBAS mājas lapā zem bannera "Profs2008").

profs_mazais_logo

  • Darba tiesību publicitātes monitorings.
  • Izglītības pilnveides apmācības licencētu kursu "Darba aizsardzība un drošība" sagatavošana.
  • Informatīvā materiāla "Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās" izstrāde.
  • Sabiedrības informēšanas stratēģiju izstrāde.
  • Informatīvās publicitātes kampaņas par projekta aktivitātēm, kur galvenais akcents tiks likts uz konsultatīvo centru darbības popularizēšanu.