Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs atbalstāt principu, ka darbam un kapitālam ir jābūt vienādam ienākumu nodoklim 20% apjomā (šobrīd darbam - 23%, kapitālam - 10%)?

Parādīt rezultātus

Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienība

Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienība (LCDAA) dibināta 1991. gadā.

LCDAA priekšsēdētāja – Helēna VEITNERE

Tālr.: 65128017
Adrese: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101
helena.veitnere@lau.lv

LCDAA priekšsēdētājas vietnieks - Aivars RŪSIS

Tālr.: 29160419
Adrese: Jāņkalna iela 43, Alūksne, LV-4301
aivars.rusis@lau.lv

LCDAA brīvprātīgi apvienojas Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri strādā autoceļu būvniecības, to uzturēšanas un citās ar autoceļu būvniecību, to uzturēšanu saistītās nozarēs vai apgūst kādu šīs nozares profesiju mācību iestādē, kā arī bezdarbnieki un pensionāri, kas strādājuši šajās nozarēs neatkarīgi no pilsonības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības.

Arodapvienības darbības mērķi:

  • pārstāvēt, aizstāvēt un paplašināt arodapvienības biedru un viņu ģimenes locekļu darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses;
  • paplašināt arodbiedrības līdzdalību tiesiskas valsts un demokrātiskas sabiedrības veidošanā;
  • integrēties pasaules arodkustībā.

Ceļinieki pēdējos desmit gadus vienkārši izdzīvoja. Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, ceļu nozarei tiek paredzēta strauja augšupeja, līdz ar to ir cerība, ka palielināsies arī arodbiedrības biedru skaits. Patreiz LCDAA darbojas 28 nozares dalīborganizācijas visā Latvijā.