Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 13. līdz 17. februārim

13. februāris, 2017

13.02. plkst. 14.00 Saeimā - LBAS vadības tikšanās ar Latvijas Reģionu apvienības valdes priekšsēdētāju M. Bondaru par LBAS 8.kongresa rezolūciju "Par prasībām valdībai un Saeimai". 

14.02. Briselē - Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) kampaņas "Eiropai nepieciešams algu pieaugums - laiks mūsu atjaunotnei!" atklāšanas pasākums - konference. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

14., 15.02. Diseldorfā - LBAS partnerības Erasmus+ projektā “CENOFIA” (Tālākizglītības mācību programmas izstrāde Eiropas ne-finanšu informācijas analītiķiem), LBAS projektu vadītāja Liene Liekna piedalās projekta partnervalstu pārstāvju pirmajā sanāksmē.

14.02. plkst. 10.00 NVA - LBAS priekšsēdētāja E. Baldzēna tikšanās ar NVA vadību.

14.02. plkst. 10.00 Finanšu ministrijā - NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes Vadības komitejas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

14.-16.02. Viļņā - ETUI apmācību seminārā par koplīgumu pārrunu prasmju uzlabošanu piedalās LBAS dalīborganizāciju pārstāvji. 

15.02. plkst. 11.00 LIZDA valdes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

15.02. Briselē - EESK Darba ņēmēju grupas ārkārtas sanāksme par politisko un institucionālo situāciju: izaicinājumi un iespējas ES arodbiedrībām 2017.gadā. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

15. - 17.02. Parīzē - OECD un arodbiedrību starptautiskajā forumā par digitalizācijas ietekmi uz darba tirgu piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

16.02. plkst. 10.00 Ministru kabinetā - Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

16.02. plkst. 13.00 Finanšu ministrijā - Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdē par augstākās izglītības un zinātnes finansējuma jautājumiem piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un dalīborganizāciju pārstāvji.

17.02. plkst. 10.00 Ekonomikas ministrijā - Tautsaimniecības padomes vadības komitejas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

17.02. plkst. 10.30 Satiksmes ministrijā - NTSP Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadomes (TSNTSA) sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji.