Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Eiropas arodbiedrības: 2017.gads - darba samaksas pieauguma gads

14. februāris, 2017

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) šodien uzsāk kampaņu par atalgojuma pieaugumu "Ir pienācis laiks mūsu atjaunotnei!". Šodien Briselē notiek konference, kurā piedalās ministri, amatpersonas un arodbiedrību pārstāvji, un tajā iezīmē Eiropas mēroga kampaņas uzsākšanu.

Arodbiedrības uzskata, ka korporatīvā Eiropas varētu būt atguvusies no krīzes, taču daudzi darbinieki nav redzējuši algas pieaugumu vairāku gadu garumā. Vairāk naudas darbinieku kabatās nav vienīgais labums, - tas rada pieprasījumu, kas uzlabo ekonomiku, un tā rezultātā notiks straujāka izaugsme un tas radīs taisnīgāku ekonomiku.

ETUC viedoklis ir, ka, lai tas notiktu, arodbiedrībām ir jāuzņemas vadība. Tas ir iemesls, kādēļ ETUC uzsāk kampaņu par atalgojuma pieaugumu "Ir pienācis laiks mūsu atjaunotnei!”.

"Ir pienācis laiks mūsu atjaunotnei", sacīja ETUC ģenerālsekretārs Luka Visentini. "Peļņa un vadītāju atalgojumi jau sen atguvušies no krīzes, bet darbinieku darba samaksa vēl nav atgriezusies pirmskrīzes līmenī. Katrs trešais darbinieks cīnās, lai savilktu kopā galus".

ETUC, tiekoties savā Izpildkomitejā ar valstu arodbiedrību vadītājiem, vienojās, ka

  • viņi uzstās uz atalgojuma pieaugumu Eiropas darba ņēmējiem visa 2017.gada laikā;
  • darba samaksas pieaugums ir pilnīgi pamatots, lai risinātu pieaugošo nevienlīdzību un nabadzību darba vietā un lai radītu izaugsmi un atjaunotni visiem;
  • piešķirot darbiniekiem vairāk naudas tērēšanai, mēs paceltu visu ekonomiku daudz efektīvāk nekā pašreizējie pasākumi, piemēram, nodokļu samazinājumi un valsts izdevumu samazināšana, un dotu impulsu gan uzņēmējdarbībai, gan arī darba ņēmējiem.

"Mēs meklēsim algas palielinājumu, kur vien iespējams," sacīja ETUC konfederālā sekretāre Estere Linča. "Visefektīvākais līdzeklis, lai panāktu samaksas pieaugumu, ir ar koplīgumu palīdzību starp arodbiedrībām un darba devējiem, bet mēs skatīsim arī minimālo algu tajās valstīs, kur koplīgumu pārrunas nav efektīvas."

"Jautājumu par algu pieaugumu mēs virzīsim izskatīšanai gan darba devējiem, gan politikas veidotājiem."

ETUC uzskata, ka ES un valstu valdībām ir jāiedrošina algu pieauguma palielinājums ar koplīgumu pārrunām kā veids izaugsmes veicināšanai, un jādara vairāk, lai stimulētu sarunas starp arodbiedrībām un darba devējiem.

ETUC strādās ar Eiropas nozaru arodbiedrībām un valstu arodbiedrībām, lai izvērtētu algu atšķirības visā Eiropā, tostarp algas, kas atpaliek no produktivitātes, uzņēmumus, kas patur pārāk augstu daļu no peļņas nevis dalās ar to ar darbiniekiem, maksājot lielākas algas, uzņēmumus, kuros ir pārmērīga plaisa starp vadības algām un zemāku amatu darbiniekiem, negodīgas algu atšķirības starp nozarēm dažādās valstīs, un valstis ar īpaši zemām minimālām algām vai negodīgu apmaksu tikai līdz minimālajai algai.

"Visi darbinieki ir pelnījuši algas pieaugumu", sacīja Estere Linča, " un daži ir pelnījuši lielāku darba samaksas pieaugumu, lai samazinātu plaisu starp labāk apmaksātajiem un zemāku algu saņēmējiem."

"Darba ņēmēju pacietībai pienācis gals", sacīja Luka Visentini. "Eiropā visiem nepieciešama atjaunotne, ne jau tikai bagātajiem."