Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 20. līdz 24.martam

20. marts, 2017

20.03. plkst. 11.00 LAKRS seminārā piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls.

20.03. plkst. 12.00 Saeimā - Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa. Darba kārtībā: par Eiropas Komisijas paziņojuma Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai un Eirogrupai pavaddokumentu "Ziņojums par Latviju - 2017. gads" u.c.

20.03. plkst. 15.00 Finanšu ministrijā - Vadības komitejas sanāksme par Reformu vadības grupas sēdes norisi 22.03.

21.03. plkst. 9.00 Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijā - Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (VET for employment”) darba sanāksme. Piedalās LBAS arodbiedrību darba koordinētāja I. Freiborne.

21.03. plkst. 10.30 LVSADA Padomes sēdē par situāciju veselības aprūpē un pasākumiem, kas ļautu to uzlabot, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

22.03. plkst. 9.00 Ekonomikas ministrijā - Tautsaimniecības padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

22.03. plkst. 10.00 Arodbiedrību namā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā - LBAS valdes sēde.

22.03. plkst. 12.30 Arodbiedrību namā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā - LBAS Padomes sēde. Piedalās finanšu ministre D.Reizniece - Ozola.

22.03. plkst. 10.00 Norvēģijas Karalistes vēstniecībā, Rīgā, Kaļķu ielā 15 - LBAS projektu vadītāja L. Liekna piedalās konsultējošā sanāksmē "Norvēģu finanšu mehānisms 2014 - 2021, PA05 Sociālais dialogs - cienīgs darbs".

22.03. plkst. 15.00 Ministru kabinetā - Reformu vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

22.03. plkst. 15.00 Rīgā, Viesnīcas Gutenbergs semināru zālē - ekspertu diskusijā par Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā projekta „Dažādības veicināšana” 5 gadu komunikācijas stratēģiju piedalās LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

23.03. plkst. 9.00 Ministru kabineta sēdē par valsts budžetu 2018.gadam piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

23.03. plkst. 9.30 Viesnīcā “Astor Riga Hotel" - Erasmus+ projekta „EQAVET ietvarstruktūra un pamatprincipi profesionālajā izglītībā programmas Erasmus+ īstenošanā” seminārs „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā indikatori un to ieviešana”. Piedalās LBAS arodbiedrību darba koordinētāja I. Freiborne.

23.03. plkst. 12.00 Finanšu ministrijā - NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins, un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji.

24.03. plkst. 9.00 Finanšu ministrijā - NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdē piedalās LBAS vadības un dalīborganizāciju pārstāvji.