Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 18. līdz 21. aprīlim

18. aprīlis, 2017

18.04. plkst. 9.00 Saeimā - Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins. Darba kārtībā: Latvijas Stabilitātes programma 2017-2020; Progresa ziņojums par Latvijas Nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā īstenošanu u.c.

18.04. plkst. 12.00 LBAS priekšsēdētāja E. Baldzēna tikšanās ar Valsts prezidenta padomnieku ekonomikas jautājumos.

18.-20.04. Briselē - Viseiropas reģionālās padomes PERC izpildkomitejas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

19.04. plkst. 10.00 Saeimā - Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

19.04. plkst. 13.00 Labklājības ministrijā - Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdē piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls.

19.04. plkst. 15.30 Labklājības ministrijā - NTSP Sociālās drošības apakšpadomes sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un dalīborganizāciju pārstāvji. Darba kārtībā: plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai, ar mērķi sekmēt ienākumu pietiekamību visbiežāk nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām un vienlaikus saglabāt motivāciju cilvēkiem atgriezties darbā; sociālās drošības jautājumi, strādājot citā ES dalībvalstī. Koordinācija.

20.04. plkst. 16.00 Ministru kabinetā - Reformu vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

20.04. plkst. 17.30 LBAS Jauniešu padomes sēde Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā.

21.04. plkst.10.00 Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (angļu valodā - „VET for employment”) (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros vizīte uzņēmumā AS “Grindex”, piedalās LBAS arodbiedrību darba koordinētāja I. Freiborne.

21.04. plkst. 13.00 Labklājības ministrijā - Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa. Darba kārtībā: aktuālā informācija par Nodokļu politikas pamatnostādnēm 2017.-2020.gadam; aktuālā informācija par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām; plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai (projekts) u.c.