Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 8. līdz 12. maijam

8. maijs, 2017

8.05. plkst. 10.00 Rēzeknes tehnikumā - projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” aktivitāte “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” - darba aizsardzības konsultanta M. Pužula lekcija par darba aizsardzību un darba tiesību jautājumiem tehnikuma audzēkņiem.

8.-12.05. Oslo - Norvēģijas arodbiedrību konfederācijas LO-Norway 34.kongress. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns.

9.05. plkst.11.00 Finanšu ministrijā - ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejas sēdē piedalās LBAS eksperte izglītības, nodarbinātības un sociālajos jautājumos L. Romele.

10.05. plkst. 9.00 SSE Rīga, Sorosa auditorija - 7. ikgadējā konference „Ēnu ekonomika Latvijā”, ko rīko Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar SSE Riga Ilgtspējīga biznesa centru un Finanšu ministriju. Tradicionāli konferencē tiks prezentēts ikgadējais SSE Riga Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

10.05. plkst. 9.00Valmierā, koncertzālē “Valmiera” - Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēde. Piedalās LBAS arodbiedrību darba koordinatore I. Freiborne.

10.05. Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības kongresā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

10.05. plkst. 14.00 Dzelzceļa vēstures muzejā - organizācijas "Sustento" pasākumā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

10.,11.05. Madridē - ERASMUS+ projekta CENOFIA partneru sanāksmē piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

10.-12.05. Maltā - EESK Darba nēmēju grupas ārkārtas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

12.05. LDZSA seminārā piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs.