Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

EESK paziņojums Eiropas dienā

8. maijs, 2017

Pirms 67 gadiem tika likti pamati Eiropas Savienībai, ierosinot izveidot Eiropas Ogļu un tērauda kopienu, bet dažus gadus vēlāk 1957.gadā, parakstot Romas līgumu, dzima Eiropas Savienība. Šodien mums ir iespēja ne tikai svinēt un izvērtēt ES sasniegumus, bet arī apskatīt mūsu nākotnes vīziju un reālās problēmas, ar ko šobrīd saskaras Eiropas iedzīvotāji.

Miers, iespēja dzīvot brīvībā, brīva cilvēku un preču pārvietošanās un 50 gadu ekonomiskā un sociālā progresa ir tikai daži no ieguvumiem, ko esam baudījuši un turpinām baudīt šodien. Tas ir mūsu pienākums atgādināt pasaulei, ka šie ieguvumi nav nokrituši no debesīm, par to mums jāpateicas Eiropas Savienībai. Turklāt nekas nevar tikt uzskatīts par pašsaprotamu, pat ne miers.

Par spīti visam, mums ir jāatzīst, ka kopš 2009. gada, dažas no ES pamatvērtībām, tai skaitā solidaritāte, ir samazinājušās. Pēdējo pāris gadu laikā saņemtas liecības par biedējošu ksenofobijas, rasisma un fašisma pieaugumu, nacionālistu un populistu partijas nepārtraukti iegūst arvien plašāku auditoriju. Lai risinātu šo pret Eiropu vērstā noskaņojuma straujo pieaugumu, ES ir jāpieņem drosmīgi lēmumi izkļūšanai no strupceļa un krīzes spirāles.

Mēs varam atgūt cilvēku uzticību tikai tad, ja politikas veidotāji un līderi dalībvalstīs veiks skaidrus un nozīmīgus pasākumus, lai pierādītu, ka ES ir tuva cilvēkiem Eiropā. Tas ir apkaunojoši, ka 2017. gadā cilvēki Eiropā mirst no bada un nabadzīgie kļūst vēl nabadzīgāki. Mums visiem ir jāvienojas par nepieciešamību sociālai tirgus ekonomikai, kas ietver pasākumus, lai pārdalītu bagātību un stiprinātu mūsu ekonomikas modeļa sociālo dimensiju.

Paturot to prātā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) jau ilgu laiku ir izvirzījusi konkrētus priekšlikumus, piemēram, par garantēto minimālo ienākumu ES pilsoņiem. Turklāt, pēc Komisijas pieprasījuma EESK būs iespēja izstrādāt un iesniegt priekšlikumus par Eiropas nākotni atzinuma veidā, konsultējoties ar sociāliem partneriem visās dalībvalstīs pēc tā paša modeļa, kas tika veiksmīgi izmantots atzinumā par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru un risinot migrācijas krīzi.

Politiskie lēmumi ir steidzami nepieciešami, lai Eiropa būtu vienota, demokrātiska, solidāra, mierīga, pārtikusi un atvērta saziņai ar saviem pilsoņiem.

Brisele, 2017.gada 5.maijā