Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 15. līdz 19. maijam

12. maijs, 2017

15.05. Briselē - Eiropas sociālo partneru kopīgi organizētajā seminārā par sociālo partneru iesaisti Eiropas ekonomikas pārvaldībā un Eiropas semestrī piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele.

15.05. Plkst. 11:00 tikšanās ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par Grozījumiem Darba likumā un citiem aktuālajiem jautājumiem. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

15. -17.05. Briselē - ETUC Sociālā dialoga akadēmijas organizētajās apmācībās piedalās LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

16.05. plkst. 10.30 LBAS viesojas RTU studenti, par aktualitātēm darba tiesībās - jurists, darba tiesību konsultants K. Rācenājs.

16.05. Kuldīgas tehnikumā - izglītojošs pasākums projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” aktivitātes “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros lekcija Kuldīgas tehnikuma audzēkņiem – darba aizsardzībā un darba tiesībās, lasa LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls.

16.05. plkst.15.00 Valsts izglītības satura centrā - ESF projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" sadarbības partneru sanāksmē piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele.

17.05. Ogres tehnikumā - izglītojošs pasākums projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” aktivitātes “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros Ogres tehnikuma audzēkņiem – lekcija darba aizsardzībā un darba tiesībās, lasa LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls.

17.05. plkst.13.00 Labklājības ministrijā - NTSP Sociālās drošības apakšpadomes sanāksmē piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele u.c. LBAS pārstāvji.

17.05. plkst. 17.30 LBAS Jauniešu padomes sanāksme Dzelzceļa un un satiksmes nozares darbinieku arodbiedrībā.

17., 18.05. Briselē - EESK atzinuma ECO/410 - Ienākumu nevienlīdzība Eiropā - darba grupas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

18.05. plkst. 10.00  Pārresoru koordinācijas centrā - Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.