Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Jaunieši nedrošā darbā

12. jūlijs, 2017

Salīdzinājumā ar citām vecuma grupām, jauniešiem ir augstāks risks tikt pakļautiem nedrošam darbam.

Darba līgumu skaits uz noteiktu laiku jauniešu vidū ir krietni pieaudzis, kā rāda 2015. gada dati, vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem 43,3% strādājošajiem ir līgums uz noteiktu laiku, salīdzinājumā ar 14,1% pārklājumu kopējam nodarbināto skaitam. Augstākie rādītāji Eiropā ir novērojami Slovēnijā - 75%, Polijā - 73%, Spānijā – 70%, Portugālē – 67% un Nīderlandē – 53%. No šiem jauniešiem, 78% Spānijā un 82% Kiprā nespēja atrast pastāvīgu darbu. Atsevišķās valstīs uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi jauniešiem, kuri dotu priekšroku pastāvīgai darbavietai ir kļuvuši par regulāru praksi.

Nepilna laika darbinieki vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem, ES 2015. gadā sastādīja 32% no kopējā nodarbināto skaita, sasniedzot pat 80% īpatsvaru Nīderlandē, 49% - Zviedrijā, Spānijā - 38% un Itālijā – 29%. Nepilna laika darbs ir piemērots studējošiem jauniešiem, taču 84% nepilna laika darbinieku Itālijā dotu priekšroku pilna laika darbam, kamēr Spānijā 54% nepilna laika darbu strādā tādēļ, ka nav spējīgi atrast pilna laika darbu.

Nedroša darba izpausmes var slēpties no oficiāliem statistikas datiem. Apvienotajā Karalistē 8% no 15 līdz 24 gadu vecuma grupā nodarbinātajiem strādā ar tā dēvētajiem “nulles-stundu” līgumiem, kas nozīmē, ka šiem jauniešiem nav garantēts atalgots darbs. Citās valstīs ir pieaugusi fiktīva pašnodarbinātība un uzņēmuma līgumu kā darba līgumu aizstāšanas rīku izmantošana. Darba attiecību veidošana, izmantojot šādus instrumentus, atbrīvo darba devējus no pienākumiem nodrošināt apdrošināšanu, apmaksātu atvaļinājumu, darba drošību, utt. Tiek lēsts, ka šādos apstākļos strādā 13% nodarbināto Polijā, kuru starpā ir augsts jauniešu īpatsvars.

Fakti par nedrošu darbu

Jaunieši biežāk tiek pakļauti nedrošam darbam. Salīdzinājumā ar kopējo nodarbinātību, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 2015. gadā strādāja nepilna laika darbā – 32,1% pret 19,6%. Daļēji tas ir saistīts ar darba un studiju apvienošanu, tomēr šobrīd pārklāj arī citus jauniešus. Laika posmā no 2008. gada līdz 2015. gadam jauniešu skaits nepilna laika nodarbinātībā ir izteikti audzis, gandrīz, visās ES dalībvalstīs.

Vairāk nekā puse jauniešu Grieķijā, Spānijā, Francijā, Itālijā un Kiprā strādā nepilna laika darbu tādēļ, ka nespēja atrast pilna laika darbu.

Vairāk nekā puse jaunieši ar terminētiem darba līgumiem 12 ES valstīs nebija spējīgi atrast pastāvīgu darbu. Šāda situācija ir novērojama Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Spānijā, Kiprā, Ungārijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā un Somijā. ES vairāk nekā trešdaļa jaunieši meklē drošus darbus.

Citi nedroša darba veidi

Nulles stundu līgumi, negarantē minimālo stundu skaitu, - tie ir izplatīti jauniešu vidū Apvienotajā Karalistē. Kopējais jauniešu skaits ar šādiem līgumiem tiek lēsts ap 905’000, 2016. gadā (salīdzinājumā ar 2010. gadu – 168’000), 2,8% no kopējā nodarbināto skaita un 8,3% no kopējā nodarbināto jauniešu skaita. Reāli nostrādāto stundu skaits darbiniekiem ar nulles stundu līgumiem ir krasi atšķirīgs, daļai pielīdzinoties pat pilna laika darba stundām.

Jaunieši ir spiesti pieņemt dažādas nedroša darba vienošanās formas dažādās valstīs, par kurām precīzi dati ir pieejami reti. Polijā plaši tiek izmantoti uzņēmuma līgumi, to pārklājums tiek lēsts ap 13%, šie darbinieki oficiālajā statistikā tiek uzrādīti kā pagaidu un iespējama arī nepilna laika nodarbinātībā esošs darbaspēks. Uzņēmuma līgumi nav nodarbinātības (darba) likumu objekts un tādēļ nodarbinātie ar šiem līgumiem nav tiesīgi saņemt apmaksātu atvaļinājumu, nodarbinātības aizsardzību vai sociālajām garantijām. Šādi līgumi ir lielai, kaut precīzi neapzinātai, daļai nodarbināto jauniešu.

Plašāka informācija:

ETUC pay rise campaign

How to achieve a pay rise

#OurPayRise