Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 17. līdz 21. jūlijam

17. jūlijs, 2017

17.07. plkst. 15:00 Ārlietu ministrijā - Darba grupas Latvijas nacionālo pozīciju izstrādei par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2020. gada un esošā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta (2014.-2020. gads) vidusposma pārskatīšanu ceturtā sanāksme. Piedalās – N.Mickeviča

18.07. plkst.09:00 Labklājības ministrijā - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas organizēts seminārs/darba grupa par iekļaujošas uzņēmējdarbības (t.sk. pašnodarbinātības) veicināšanu attiecībā uz nepietiekami pārstāvētām cilvēku grupām darba tirgū (jaunieši, sievietes, bezdarbnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām utt.). Piedalās - L.Romele

18., 19., 20.07. Briselē, EESC SOC sekcijas sanāksme, kā arī publiskā uzklausīšana par atzinumiem pēc Igaunijas prezidentūras pieprasījuma attiecībā uz pilsoniskā sabiedrības lomu jauno darba vietu kontekstā un tām nepieciešamo prasmju nodrošināšanu un attīstību. Piedalās – A.Abeltina