Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 4. līdz 8. septembrim

4. septembris, 2017

5.09. plkst. 10.00 Satversmes tiesā - lietas izskatīšanā par Solidaritātes nodokļa likuma normām piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns. 

6.09. plkst. 9.00 Saeimā - Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte N. Mickeviča. Darba kārtībā: par Igaunijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm u.c. jautājumi.

5.09. - 7.09. Parīzē - seminārs par pašnodarbināto sociālo drošību ETUC projekta "Jaunās arodbiedrību stratēģijas attiecībā uz jaunajām nodarbinātības formām", piedalās LBAS speciālists.

6.09. plkst. 11.00 Ministru kabinetā - sociālo partneru tikšanās ar premjeru M. Kučinski par valsts budžetu un demogrāfijas atbalsta jautājumiem.  Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

6.09. - 7.09. Briselē - EESK ECO sekcijas sanāksmē un darba grupā un uzklausīšanā par finansējuma piešķiršanu pilsoniskās sabiedrības organizācijām piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

7.09. plkst. 15.00 Ministru kabinetā - Demogrāfisko lietu padomes sēde. Darba kārtībā: Mācību priekšmeta “Drošumspēja” satura izstrāde; konceptuālais ziņojums “Par sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018. – 2020.gadā”. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un SA speciāliste S. Birkenfelde.

7.09. - 8.09. Briselē, Eiropas arodbiedrību konfederācijā - Eiropas semestra koordinatoru sanāksmē piedalās LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte N. Mickeviča.

8.09. plkst. 14.00 Swedbank ēkā - Ilgtspējas indeksa dalībnieku un ekspertu tikšanās, pasākuma sadaļā par darba tiesībām piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.