Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 11. līdz 15. septembrim

11. septembris, 2017

12.09. plkst. 9.30 LBAS un dalīborganizāciju juristu sanāksme par darba tiesību jautājumiem.

11.-16.09. Baku, Tbilisi - SDO konferencē "Darba nākotne, kādu mēs to vēlamies" un Gruzijas Arodbiedrību konfederācijas kongresā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

12.09. plkst. 13.00 Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībā - seminārā par profesijas standarta izstrādi "dīzeļlokomotīves vadītājs" piedalās LBAS eksperte L. Romele.

13.09. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa. Darba kartībā: par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē, kura notiks šā gada 14. septembrī u.c. jautājumi.

14.09. plkst. 17.30 LBAS Jauniešu padomes sanāksme. 

14.-15.09. Prāgā - ETUC, BUSINESSEUROPA, Ceep un UEAPME kopīgi organizētā seminārā "Eiropas Sociālā fonda loma sociālo partneru kapacitātes stiprināšanā" piedalās LBAS ESF projekta vadītāja L. Liekna.

14.09. AS "Latvijas Finieris" organizētajā Mežu dienas pasākumā piedalās LBAS vadība.

14.-15.09. Briselē - ETUC Preses un komunikāciju grupas sanāksmē piedalās LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

15.09. plkst. 9.30 viesnīcā Radisson Blu Latvija - OECD Ekenomikas pārskata par Latviju prezentācijā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos M. Svirskis.

15.09. plkst. 9.30 LBAS Dzimumu līdztiesības izbraukuma sēde AS "Dzintars".