Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) komentāri par EK priekšsēdētāja Junkera kunga 13.septembra runu par stāvokli Eiropas Savienībā.

25. septembris, 2017

ETUC generalsekretārs Luka Visentini uzskata, ka Ž.K.Junkera runa rāda pārāk rožainu skatu uz ekonomisko atveseļošanos un vāji atspoguļo sociālā taisnīguma priekšlikumus. Piemēram, viņa atsauce uz klimata pārmaiņām un digitalizāciju neuzsver bažas par iespējamiem darba vietu zudumiem vai nepieciešamību pastiprināti pārvaldīt sociālo un nodarbinātības ietekmi, kas ir bīstams signāls.

Nepietiekami atspoguļots Eiropas Sociālo tiesību pīlārs, kas pēc būtības ir vissvarīgākā iniciatīva, kura jāīsteno Junkera vadības laikā. Tomēr apsveicama ir atsauce uz Gēteborgas samitu š.g. novembrī, kura laikā būtu jāvienojas par šo jautājumu.

Arodbiedrības pozitīvi atsaucas uz Junkera kunga izteikto vēlmi pabeigt Direktīvas par darbinieku norīkošanu pārskatīšanu, lai gan šī pārskatīšana pati par sevi vien nepanāks vienādu samaksu, nepieciešama noteiktāka un konkrētāka pieeja.

Interesants šķiet priekšlikums par Eiropas Darba iestādes izveidi, un arodbiedrības cer, ka tiks pilnībā iesaistības šī priekšlikuma izstrādāšanā un tā īstenošanas kontrolē. Tāpat arī ETUC apcveic priekšlikumu par Rūpnieciskās politikas stratēģiju, bet būtu nepieciešams vairāk un konkrētāk uzzināt par šīs strateģijas būtību.

Arodbiedrības cer, ka ES ekonomiskās politikas veidošanas semestris tiks pārveidots par ekonomisko un sociālo semestri, nosakot sociālo tiesību svarīgumu vienādā līmenī ar ekonomiskajām tiesībām, lai risinātu nelīdztiesību, tajā skaitā starp ES austrumu un rietumu valstīm. Arī ideja par Eiropas Ekonomikas un finanšu ministra amata izveidi ir apsveicama, un arodbiedrības piekrīt, ka tas varētu būt Eiropas komisārs, kas vadītu Eirogrupu.

Priekšlikums par Eiropas Valūtas fondu ir pozitīvs tikmēr, kamēr tas ir tikai ES fonds, nevis starpvaldību fonds, un atbilst arodbiedrību priekšlikumam par Eiropas kasi.

Attiecībā uz migrāciju un patvēruma meklētājiem arodbiedrības atbalsta Junkera kunga centienus šajos sarežģītajos apstākļos, tomēr nepiekrīt viedoklim, ka ES būtu jāturpina maksāt Turcijai, lai tā noturētu bēgļus ārpus ES.

Brisele, 15.septembrī