Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 25. līdz 29. septembrim

25. septembris, 2017

25., 26., 27., 28.09. Briselē EESK vadības komitejas "EU2020" sanāksme, SOC, REX sekciju sanāksmes un diskusija Eiropas Parlamentā par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru. Piedalās ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

25.09. plkst. 12.00 LBAS priekšsēdētāja A. Muhlinkina un Celtnieku arodbiedrības (LCA) tikšanās ar apdrošināšanas sabiedrību ERGO par pakalpojumu sniegšanu LCA biedriem.

26.09. plkst. 10.00 LBAS - LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu ekspertes L.Romeles tikšanās ar NVA realizētā ESF projekta "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide" pētniekiem par profesijām nepieciešamajām prasmēm, to apzināšanu un vērtēšanu.

26.09. plkst.13.00 Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībā profesionālās kvalifikācijas prasību "Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists)" izstrādes 1. darba seminārs, piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L.Romele.

27.09. plkst. 13.00 LBAS Valdes sēde.

27.09. plkst. 14.00 LBAS - Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” koordinatoru tikšanās.

28.09. plkst.10.30 Labklājības ministrijā - tikšanās ar OECD ekspertiem par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū, piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L.Romele.

28.09. plkst. 12.00 Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības 20 gadu atzīmēšanas pasākumā piedalās LBAS vadība.

28.09. plkst. 18.00 Friedrich-Ebert-Stiftung ārvalstu pārstāvniecības Baltijas valstīs 25 gadu atzīmēšanas pasākumā piedalās LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS speciālisti.

29.09. plkst. 13.00 Ekonomikas ministrijā - Tautsaimniecības padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.