Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 2. līdz 6. oktobrim

2. oktobris, 2017

2.10. plkst. 15.00 LBAS priekšsēdētāja vietnieces I. Liepiņas tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.

3.10. plkst. 10.00 Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, LBAS nama 2. stāva konferenču zālē - Valsts darba inspekcijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību organizētais seminārs “Drošas darba vietas senioriem”. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS darba aizsardzības eksperts Z. Antapsons, LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls, LBAS speciālisti un dalīborganizāciju pārstāvji.

3.10. plkst. 14.00 Nacionālajā bibliotēkā - UNI Global un LSAB pasta un loģistikas starptautiskās konferences atklāšanā uzstājas LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

4.10. plkst. 9.00 Saeimā - Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS Eiropas lietu un politikas dokumentu eksperte N. Mickeviča. Darba kārtībā: par darba aktualitātēm Eiropas Savienībā pēc Žana Kloda Junkera ikgadējās uzrunas Eiropas Parlamentā.

4.-6.10. Salonikos - Eiropas Profesionālās izglītības un attīstības centra (CEDEFOP) 95. valdes sēde un sociālo partneru grupas sanāksme, piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L.Romele. 

5.10. plkst. 12.30 Saeimā - Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā: par Latvijas nacionālo pozīciju Eirogrupas sanāksmē, kas notiks šā gada 9. oktobrī, un Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru padomē, kas notiks šā gada 10. oktobrī u.c. jautājumi.

5.10. Briselē - EESK ECO sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

6.10. Tallinā - EESK Darba ņēmēju grupas ārkārtas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

6.10. plkst. 9.30 Labklājības ministrijā - Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde. Darba kārtībā:  informācija par LBAS priekšlikumiem grozījumiem Darba likuma 68. un 110.pantā; informācija par LDDK priekšlikumiem saistībā ar administratīvo pārkāpumu sodu reformu; informācija par turpmāko kārtību gatavojot ikgadējos ziņojumus par Starptautiskās darba organizācijas konvencijām. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un dalīborgabnizāciju pārstāvji.