Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 9. līdz 13.oktobrim

9. oktobris, 2017

9.10. plkst. 11.15. raidījuma "Aizliegtais paņēmiens" ierakstā LTV 1 piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

9.10. plkst. 13.00 Izglītības un zinātnes ministrijā - Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes sanāksme, piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L.Romele.

10.10. plkst. 9.30 LBAS puses NTSP pārstāvju tikšanās.

10.10. plkst. 12.00 Ministru kabinetā - NTSP sēde. Darba kārtībā: par likumprojektu "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam".

10., 11.10. LBAS Bruņinieku ielā 29/31 4.st. Valdes zālē - ESF projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai" (Nr.3.4.2.2/16/I/002) ietvaros notiks apmācības projekta nozaru koordiantoriem "Zināšanas un prasmes ģenerālvienošanos noslēgšanas procesā". Apmācību mērķis ir uzlabot koordinatoru izpratni par sociālā dialoga būtību un Latvijas sociālā dialoga īpatnībām; identificēt koplīgumu slēgšanas saturu atbilstoši nozares specifikai, kā arī uzlabot koordinatoru komunikācijas un pārrunu veikšanas prasmes.

11., 12.10. viesnīcā "Monika Centrum Hotels", Elizabetes ielā 21, Rīgā - Valsts darba inspekcijas organizēto Starptautiskā darba aizsardzības konferenci "Ikviens nelaimes gadījums darbā ir par daudz" atklāj LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, piedalās LBAS darba aizsardzības eksperts Z. Antapsons, LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

11.10. Ekonomikas ministrijā - Tautsaimniecības vadības komitejas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

11.10. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā - Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, vada LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns, piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L.Romele. Darba kārtībā: profesiju standarti un profesiju kvalifikācijas prasības; kultūras un mākslas jomas profesionālās izglītības attīstības tendences; valsts tautsaimniecības attīstības un nodarbinātības programmu izstrāde, iedzīvotāju nodrošināšanas ar darbu un profesionālo sagatavošanu, pārkvalificēšanas sekmēšana, sabiedrības sociālās nevienlīdzības mazināšana - ziņo LBAS; profesionālās izglītības iestāžu programmu finansējuma modeļa izstrāde – ziņo LIZDA u.c. jautājumi.

12.10. Kopenhāgenā - NFS stratēģiskās grupas tikšanās par darba tiesību standartu ievērošanu Baltijas valstīs, rekomendāciju izstrādi. Piedalās LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte N. Mickeviča.

12.10. plkst. 11.00 Ārlietu ministrijā - sanāksme saistībā ar 19., 20. oktobra Eiropadomi: migrācija, digitālie jautājumi, aizsardzība, ārējās attiecības. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

12.10. Tikšanās ar Starptautiskā Valūtas fonda pārstāvjiem. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS jurists, darba tiesību konsultants K. Rācenājs.

13.10. Eiropas mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā - seminārā "Darbinieku nosūtīšana un ģimenes pabalstu koordinācija personu brīvas pārvietošanās ietvaros" piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča un dalīborganizāciju pārstāvji.