Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 13. līdz 17. novembrim

13. novembris, 2017

13.11. plkst. 15.00 Valsts izglītības satura centrā - projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" sadarbības partneru sanāksme, piedalās LBAS eksperte L.Romele.

14.11. plkst.11.00 Arodbiedrību mājā - tikšanās ar Ungārijas vēstniecības pirmo sekretāri Alexandra Csizmadia. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns, priekšsēdētāja vietniece I.Liepiņa un ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

15.11. plkst. 13.00 Arodbiedrību namā, Bruņinieku ielā 29/31 - LBAS apbalvošanas pasākums "Labākā arodorganizācija 2017".

15.11. plkst. 13.00 Valsts kancelejā - Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" uzraudzības padomes sēde.Piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

15.11. plkst. 16.00 Z.A.Meierovica bulvārī 14 - Kultūras ministrijas konsultatīvās padomes trešo valstu pilsoņu integrācijai sēde. Piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča.

16.11. plkst. 10.15 RTU - vieslekciju studentiem par LBAS un sociālo dialogu sniedz LBAS eksperte N. Mickeviča.

16.11. Industriālo nozaru arodbiedrībā - LBAS jurists informē par grozījumiem Darba likumā un tiesu praksi darba tiesībās.

17.11. plkst. 9.00 Labklājības ministrijā - saskaņošanas sanāksmē par Stambulas konvenciju piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

17.11. Briselē - EK Brīvā darbaspēka kustības trīspusējās komitejas sēdē piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča.