Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Labāku Eiropu darbiniekiem: stiprāku sociālo tiesību pīlāru!

14. novembris, 2017

17. novembrī Gēteborgā notiks ES Sociālais samits taisnīgam darbam un izaugsmei, kuru 16.novembrī ievadīs Ārkārtas trīspusējais sociālais samits, kurā piedalīsies arī ES arodbiedrību delegācijas un ir paredzēta arī plaša arodbiedrību manifestācija.

Arodbiedrības visā Eiropā vēlas, lai Eiropas Savienībā tiktu pieņemts Eiropas Sociālo tiesību pīlārs, lai jaunas tiesības, tādas kā taisnīgas algas un droša nodarbinātība, tiktu īstenotas praksē.

Arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) vadība sarunā ar Ministru prezidentu Māri Kučinski ir uzsvērusi arodbiedrību nostāju un aicinājusi Latvijas valdību atbalstīt Eiropas Sociālo tiesību pīlāra apstiprināšanu Gēteborgas samitā.

Arodbiedrības ir noteikušas 10 pīlāra veidošanas blokus, lai skaistos vārdus pārvērstu reālā darbībā, kas uzlabotu strādājošo cilvēku dzīves, tajā skaitā ES rīcības plānu pīlāra īstenošanai, jaunu ES likumdošanu, ieguldījumus un labāku ES ekonomikas politiku, kas sniedz ne tikai fiskālus, bet arī sociālus ieguvumus:

 1. Darba uzsākšana
 2. Rīcības plāns tiesību īstenošanai
 3. Ieguldījumi tiesību reālai noteikšanai
 4. ES likumdošana tiesību stiprināšanai
 5. Aktīvs visu ES iestāžu atbalsts
 6. Labāka ES ekonomikas politika
 7. Sociālais progress ES līgumā
 8. Atbalsts arodbiedrībām un sociālajam dialogam
 9. Koplīgumi: taisnīga samaksa un darba apstākļi
 10. Taisnīga pāreja

Arodbiedrības aicina savus biedrus sazināties ar valstu vadītājiem, nosūtot viņu Twitter un Facebook kontos skaidru vēstījumu: “Mēs vēlamies labāku Eiropu strādājošajiem: stiprāku sociālo pīlāru, vairāk sociālo tiesību, nododiet šo ziņu Junkeram 2017.gada Sociālajā samitā!”

We want a better Europe for working people: a stronger #SocialPillar, more #SocialRights; #TellJunckerEU #SocialSummit17

Ir pienācis laiks padarīt darba pasauli labāku!

Eiropas Sociālo tiesību pīlārs ir ES iniciatīva. Tā nosaka principus un tiesības ar mērķi sasniegt labāku nodarbinātību un labklājību, lai padarītu Eiropas Savienību iekļaujošāku un taisnīgāku.

Tas sastāv no pasākumu pakotnes, kas iekļauj:

 • ESTP 20 principus;
 • Direktīvas projektu par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, stiprinot vecāku atvaļinājumu un nosakot apmaksātu vecāku un aprūpētāju atvaļinājumu;
 • Priekšlikumu pārskatīt direktīvu par darbinieku informēšanu, lai ieviestu lielāku skaidrību par darba apstākļiem un pamattiesībām, ieskaitot arī pašnodarbinātās personas;
 • Konsultēšanos par iespējamu rīcību sociālās aizsardzības nodrošināšanai visos nodarbinātības veidos iekļautajām personām, ieskaitot pašnodarbinātās personas

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) atbalsta šo iniciatīvu, bet uzskata, ka piedāvātā pakotne ir jāuzlabo, lai tā atbilstu arodbiedrību un strādājošo cilvēku vajadzībām.