Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 4. līdz 8. decembrim

4. decembris, 2017

4.12. plkst. 11.00 Ārlietu ministrijā - darba grupas Latvijas dalības OECD koordinēšanai sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

4.12. plkst.  9.30 Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā diskusija par Eiropas sociālo nākotni, īpašu uzvaru liekot uz Eiropas sociālo tiesību pīlārā ietvertajiem principiem un tiesībām. Piedalās LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte N. Mickeviča.

4.-6.12. Florencē, Itālijā - Eiropas Komisijas projekta “SACADOS” (Veicināt izmaiņu paredzēšanu un prasmju attīstīšanu, iesaistot arodbiedrību pārstāvjus informēšanā un konsultēšanā darba vietās) partnervalstu sanāksmē piedalās LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

5.12. Briselē - Eiropas Komisijas un ETUC tikšanās Eiropas Semestra ietvaros par arodbiedrību komentāriem par Eiropas Komisijas valstu ziņojumiem, kas tiks publicēti 2018.gadā. Piedalās LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte N. Mickeviča. 

5.12. plkst. 14.00 LBAS dalīborganizāciju sanāksme - diskusija “Minimālā darba samaksa nozarē (būtiski augstāka nekā valstī noteiktā) un virsstundu piemaksas apmērs nozaru ģenerālvienošanās, kā arī darbinieku papildu sociālās garantijas.

5.12. Kuldīgā, “Mārtiņzālē”, Pilsētas laukumā 4 - NVA sadarbībā ar LDDK un LBAS rīkots seminārs “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”. Piedalās LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

6.12. plkst. 8.30 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā: par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē, kura notiks šā gada 7. un 8. decembrī; par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ministru padomē, kura notiks šā gada 7. un 8. decembrī u.c.

6.12. plkst. 13.00 LBAS Sadarbības memoranda parakstīšana ar Latvijas Reģionu apvienību.

6., 7.12. Briselē - EESK 530.plenārsesija. Paredzēta diskusija ar EK komisāru V. Andriukaiti par pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu visaptverošas pārtikas politikas attīstībā, kā arī EESK Pilsoniskās balvas pasniegšanas ceremonija. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

6., 7.12. Briselē - Eiropas Komisijas Arodapmācību padomdevēju komitejas sanāksme, piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele.

7.12. plkst. 11.00 Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības valdes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

6., 7.12. Briselē - Sociālā dialoga komitejas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

8.12. Briselē - ETUC Darbinieku līdzdalības un uzņēmējdarbības tiesību komitejas tikšanās. Piedalās LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte N. Mickeviča. 

8.12. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa. Darba kārtībā: par Latvijas nacionālo pozīciju Ārlietu padomē (t.sk. attīstības jautājumi), kura notiks šā gada 10. un 11. decembrī; par Latvijas nacionālo pozīciju Vispārējo lietu padomē (t.sk. 50. panta formāts), kura notiks šā gada 12. decembrī u.c.

8.12. plkst. 10.00 Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības kongresā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

8.12. plkst. 14.00 Ārlietu ministrijā - Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes sēde, piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

8.12. Gulbenē, Gulbenes novada pašvaldības zālē, Ābeļu iela 2 - NVA sadarbībā ar LDDK un LBAS rīkots seminārs “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”. Piedalās LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.