Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Eiropā uzlabojas dzīves kvalitāte, bet progresu mazina pastāvošā nevienlīdzība un pieaugošā nenoteiktība

7. decembris, 2017

Šodien Eurofond (Eiropas Fonds dzīves un darba apstākļu uzlabošanai) nācis klajā ar jaunu pētījumu - 2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu (EQLS). Tajā minēts fakts, ka vairāk nekā puse no ES 11 dalībvalstu iedzīvotājiem, tostarp Latvijas, joprojām apgalvo, ka viņiem ir grūti “savilkt galus kopā”.

Eurofound 2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma (EQLS) rezultāti liecina par vispārēju progresu trīs galvenajās jomās - dzīves kvalitāte, sabiedrības kvalitāte un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte. Kopš 2011. gada aptaujas optimisma līmenis ir pieaudzis, apmierinātība ar dzīves līmeni ir palielinājusies, un daži citi kvalitatīvā dzīves rādītāji ir atgriezušies pirms krīzes. Tomēr joprojām pastāv nelīdztiesības un neskaidrības palielināšanās pazīmes dažās jomās ar konkrētām atšķirībām starp valstīm, dzimumu, vecumu un ienākumu grupām.

"Mēs redzam uzlabojumus daudzos, lai gan ekonomiskās krīzes izraisītos zemos rādītājos," uzsver Eurofound direktors Juan Menéndez-Valdés. "Dažos gadījumos rādītāji liecina par atgriešanos pirmskrīzes līmenī, daļēji atspoguļojot vispārējo ekonomikas izaugsmi un atgriešanos pie izaugsmes dalībvalstīs."

Līdzīgi ir uzlabojušās sabiedrības kvalitātes dimensijas, saistībā ar uzticības palielināšanos valsts iestādēm un sociālās atstumtības sajūtas samazināšanos. Lielākajā daļā dalībvalstu apmierinātība ar dzīves līmeni ir palielinājusies, un vairāk cilvēku tagad var “savilkt kopā galus”, nekā tas bija 2011. gadā. Galveno sabiedrisko pakalpojumu rādītāji kopumā ir uzlabojušies.

Lai gan vairākas valstis, galvenokārt Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, turpina progresēt, citas tomēr ir apstājušās augšupejošas konverģences procesā. Piemēram, apmierinātība ar dzīves līmeni īpaši ir palielinājusies Bulgārijā, Igaunijā, Ungārijā, Īrijā un Polijā, bet apmierinātība ar dzīvi Horvātijā, Kiprā, Grieķijā, Itālijā un Spānijā ir samazinājusies. Joprojām pastāv dziļa nevienlīdzība dažādās dzimuma, vecuma un ienākumu grupās.

“Neraugoties uz to, ka mazāk cilvēku vēstīja par materiālām grūtībām, salīdzinot ar laiku pirms pieciem gadiem, vairāk nekā puse no 11 dalībvalstu iedzīvotājiem, tostarp Latvijas, joprojām apgalvoja, ka viņiem ir grūti “savilkt galus kopā," atzina Eurofound nodaļas vadītājs Robert Anderson.

Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumā (EQLS) sniegti dati par jautājumiem, uz kuriem neattiecas vispārējā statistika, piemēram, sabiedrības uztverto kvalitāti, uzticību iestādēm un spriedzi sabiedrībā. Tajā aplūkoti vairāki jautājumi, piemēram, mājokļi, nabadzība, ģimene, veselība un līdzdalība sabiedrībā. Tas attiecas arī uz subjektīvām tēmām, piemēram, cilvēku laimes līmeni, apmierinātību ar viņu dzīvi, darba un privātās dzīves līdzsvaru un sociālo atstumtību. 2016. gada EQLS īpaša uzmanība tiek pievērsta publisko pakalpojumu kvalitātei un dzīvei tiešsaistē, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus un pieredzi tīmeklī. Ieguldījumi un salīdzināmie dati ir pieejami ikvienam, izmantojot EQLS tiešsaistē, kas sniedz detalizētu priekšstatu par dzīves kvalitāti, neatkarīgi no dzīvesvietas ES.

  • Iegūstiet padziļinātu informāciju par dzīves kvalitāti Eiropā visās ES dalībvalstīs un visās oficiālajās valodās, izmantojot Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu 2016. gadā.
  • Vai nepieciešama datu analīze? Lasiet Eurofound direktora Juan Menéndez-Valdés emuāru vietnē eurofound.europa.eu
  • Sekojiet debatēm par dzīves kvalitāti Eiropā sociālajos medijos: tēmturis #4EQLS