Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 8. līdz 12. janvārim

8. janvāris, 2018

8.01. plkst. 13.00 LBAS - apdrošināšanas kompānijas ERGO un Iekšlietu darbinieku arodbiedrības  pārstāvju tikšanās par pakalpojumu sniegšanu arodbiedrības biedriem. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

9.01. plkst. 14.00 Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībā - profesijas standarta "Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs" izstrādes 1. darba seminārs, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

10.01. plkst. 15.00 Labklājības ministrijā - Dzimumu līdztiesības komitejas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

10.01. Ministru kabinetā - neformālā konsultatīvajā darba grupas sanāksmē  par Latvijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas ziņojumu piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

10.01. plkst. 12.00 LBAS mājā - trīspusēja sanāksme ar LBAS, LDDK un Valsts kancelejas vadību ESF projekta "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā reculējuma izstrādei" par projektu ieviešanu un iespējamiem grozījumiem MK noteikumos Nr.600. LBAS pārstāvēs priekšsēdētājs E. Baldzēns, vietniece I. Liepiņa, projekta vadītāja L. Liekna un nacionālie eksperti N. Mickeviča un M. Svirskis.

12.01. plkst. 11.00 LBAS pārstāvji: LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, ESF projekta vadītāja L .Liekna un nacionālie eksperti N. Mickeviča, M. Svirskis piedalās ikmēneša Valsts kancelejas organizētā ESF projektu uzraudzības sanāksmē.

12.01. plkst. 11.00 tikšanās ar SIA "Baltijas konsultācijas" pētniekiem pētījuma "Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai" ietvaros, piedalās LBAS eksperte L. Romele.