Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

ES Padomes prezidentvalsts Bulgārija – no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

9. janvāris, 2018

Prezidentvalsts Bulgārijas prioritātes ir izvirzītas saskaņā ar tās vadmotīvu: "Esam stipri vienotībā", kas ir arī Bulgārijas Republikas ģerboņa vadmotīvs. Prezidentvalsts kopā ar saviem partneriem dalībvalstu un ES iestāžu vidū strādās pie vienotības, lai rastu konkrētus risinājumus, kā izveidot stingrāku, drošāku un solidārāku Eiropu.

Nākamajos sešos mēnešos prezidentvalsts koncentrēsies uz četrām galvenajām jomām: Eiropas nākotne un jaunieši, Rietumbalkāni, drošība un stabilitāte un digitālā ekonomika.

Prezidentūrai Bulgārija izvirzījusi tādas prioritātes kā ES vienotība un ekonomiskā izaugsme, sadarbības stiprināšana enerģētikas jomā, drošība, migrācijas jautājumu risināšana, kā arī Austrumu partnerība. Kā īpaši nozīmīgu prioritāti tā noteikusi Rietumbalkānu reģionu un atbalstu reģiona tuvināšanai ES. Bulgārijas prezidentūru caurvīs piedāvātais 3 K princips – konsenss, konkurētspēja un kohēzija.