Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 5. līdz 9. febrārim

5. februāris, 2018

5.02. plkst. 9.00 Valsts izglītības satura centrā - tikšanās ar ekspertiem par digitālo mācību līdzekļu izvērtēšanu, piedalās LBAS eksperte L. Romele. 

6.02. plkst. 10.00 Latvijas Kokrūpniecības federācijā - profesijas standarta "Mežsaimniecības tehniķis" izstrādes 1.darba seminārs, piedalās LBAS eksperte L. Romele. 

7.02. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.  Darba kārtībā: Bulgārijas prezidentūras ES Padomē prioritātes.

Līdz 7.02. Baku - Azerbaidžānas arodbiedrību konfederācijas kongresā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns. 

7.02. Jelgavas tehnikumā - LBAS ekspertu izglītojoša aktivitāte-lekcija par darba tiesībām un darba aizsardzību tehnikuma audzēkņiem.

7.-8.02. Briselē - konference par ES Padomes iniciatīvu “Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas pieaugušajiem”, piedalās LBAS eksperte L. Romele. 

7.02. Briselē - Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) paplašinātā valdes sēde. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

7.02. Izglītības un zinātnes ministrijā - Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde. 

8.02. Briselē - EESK izpētes grupa SOC/571 “ES rīcības plāns 2017.–2019. gadam. Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības likvidēšana”. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

8.-9.02. LBAS mācību klasē - Erasmus+ projekta "CENOFIA" sanāksme ar projekta partneriem no Vācijas, Itālijas, Spānijas un Lietuvas. 

9.02. plkst. 11.00 LBAS nacionālā eksperte N.Mickeviča un LBAS priekšsēdētāja vietniece I.Liepiņa piedalās Valsts kancelejas ikmēneša ESF projektu uzraudzības sanāksmē.