Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 9. līdz 13. aprīlim

9. aprīlis, 2018

10.04. plkst. 8.30 Finanšu ministrijā - NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde. Darba kārtībā: valsts budžeta jautājumi - Latvijas Stabilitātes programma 2018.-2021.gadam, valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2019.-2021.gadam, nozaru pieteiktie jautājumi, kam nepieciešams finansējums 2019.-2021.gadā.Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un deleģētie LBAS dalīborganizāciju pārstāvji.

10.04. plkst. 10.00 Saeimā - Sociālo un darba lietu komisijas sēde par grozījumiem Darba likumā, piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

10.-12.04. Viļņā - ITUC/ PERC un Starptautiskās Darba organizācijas apmācību kursā par starptautiskajiem darba standartiem un to uzraudzības mehānismu piedalās LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperteN. Mickeviča un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji.

10.04. plkst. 14.00 ALTUM, Rīgā - Latvijas Komercbanku asociācijas organizētajā pensiju fondu apskata prezentācijā "Pensiju uzkrājumi: tendences un perspektīvas" piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

10.04. Briselē - ETUC Sociālās drošības komitejas sēdē piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele.

11.04. plkst. 8.30 Saeimā - Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa. Darba kārtībā: Latvijas Stabilitātes programma 2018-2021; Progresa ziņojums par Latvijas Nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.

11.04. plkst. 10.00 LBAS - LBAS puses NTSP locekļu tikšanās pirms NTSP sēdes 12.04.

11.04. plkst. 11.00 LBAS - LBAS vadības, speciālistu, LCA u.c. LBAS dalīborganizāciju pārstāvju tikšanās par jautājumiem saistībā ar ģenerālvienošanās noslēgšanu.

11.04. plkst. 13.00 LBAS vadības tikšanās ar Valsts Prezidentu R. Vējoni. 

11.04. plkst. 14.00 IZM - NTSP Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās apakšpadomes sēde. Vada: LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, piedalās: LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

11.04. Briselē - ETUC Koplīgumu un algu koordinēšanas komitejas sanāksmē piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

12.04. plkst. 11.00 Izglītības un zinātnes ministrijā - Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes sanāksme, piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele.

12.04. plkst. 12.00 Ministru kabinetā - Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde. Darba kārtībā: par grozījumiem Darba likumā (ziņo: Labklājības ministrija un Ekonomikas ministrija);  "Grozījumi Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikumā" un "Par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sastāvu" (ziņo: Iekšlietu ministrija).

13.04. plkst. 10.00 Valsts Ieņēmumu dienestā - tikšanās ar VID pārstāvjiem, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS biroja speciālisti un LCA pārstāvji.

13.04. Valsts kancelejā - ESF projektu Uzraudzības padomes sēdē piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

13.04. plkst. 10.00 Eiropas mājā, Rīgā - tikšanās par nākamā daudzgadu budžeta plānošanu, piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.