Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Solis tuvāk, lai nodrošinātu vienādu samaksu par vienādu darbu tajā pašā darba vietā norīkotajiem darbiniekiem

12. aprīlis, 2018

Eiropas Savienības vēstnieki ir apstiprinājuši kompromisa tekstu sarunās ar Eiropas Parlamentu par Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas pārskatīšanu. Saskaņā ar vienošanos, darbiniekiem, kurus viņu darba devēji norīko uz laiku strādāt citā dalībvalstī, tiks garantēta tāda pati samaksa kā vietējiem darbiniekiem par to pašu darbu tajā pašā darba vietā.

Eiropas arodbiedrību kustība, tostarp EESK Darba ņēmēju grupa, cīnījās par to, lai pārskatīšanas procesā nodrošinātu vienādu atalgojuma principu par vienādu darbu, kā arī lai nodrošinātu, ka pret darbiniekiem visā ES tiek piemērota taisnīga attieksme, un ka tiek nodrošināta taisnīga konkurence pārrobežu pakalpojumu sniegšanā. Mēs īpaši atzinīgi vērtējam faktu, ka pārskatīšana nostiprina prasību darba devējiem ievērot lielāku skaitu koplīgumu prasību.

Turpinās sarunas par īpašiem noteikumiem attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu autotransporta nozarē, bet pagaidām tiks piemēroti Direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā noteikumi. Darba ņēmēju grupa uzsver, ka autotransporta nozares autovadītāji nav otrās šķiras darbinieki!

Jāpanāk vienošanās, kas nodrošina, ka autovadītāji, kuri iesaistīti pārrobežu pakalpojumu sniegšanā, un kuri arvien vairāk strādā necienīgos darba apstākļos, ir pilnībā aizsargāti. Tagad mēs ceram, ka Eiropas Parlaments apstiprinās kompromisa tekstu pirms tā pieņemšanas Eiropadomē, pēc kuras tas var stāties spēkā. Eiropas darbiniekiem ir nepieciešams vienāds atalgojums par vienādu darbu tajā pašā darba vietā tagad!

Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas pārskatīšana — bieži uzdotie jautājumi.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Darba ņēmēju grupas preses relīze

Brisele, 2018.gada 11.aprīlī