Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

LBAS vadība tiekas ar Valsts prezidentu

12. aprīlis, 2018

11. aprīlī LBAS vadība tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, lai pārrunātu Latvijas arodbiedrību biedriem un darbiniekiem svarīgus jautājumus saistībā ar darba likumdošanu un arodbiedrību tiesībām.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, priekšsēdētāja vietnieki – Aleksandrs Muhlinkins un Irēna Liepiņa sarunā ar Valsts prezidentu apsprieda nodokļu atlaides koplīgumā noteiktajām sociālajām garantijām un to paplašināšanas iespēju. Tika apspriesta LBAS nostāja par arodbiedrībām tik svarīgajiem Darba likuma pantiem – 68. un 110., kuri nosaka virsstundu apmaksu un arodbiedrības biedru tiesības. Tāpat Valsts prezidents tika informēts par ģenerālvienošanās sniegtajām iespējām, un viņš atzinīgi novērtēja LBAS aktīvo rīcību, Latvijā praksē ieviešot ģenerālvienošanās konceptu.

Svarīga sarunas daļa bija par sociālā dialoga attīstību un koplīgumiem, jo LBAS vēlas ar laiku praksē realizēt arodbiedrību ekskluzīvās tiesības, ka koplīguma garantijas var attiekties tikai uz arodbiedrību biedriem, jo citādi iznāk, ka par koplīguma uzlabošanu cīnās arodbiedrība, bet ieguvēji ir visi – ne tikai arodbiedrības biedri.

Tika apspriestas arī arodbiedrību tiesības jaunās Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā.

LBAS šī gada nogalē rīkos labāko arodorganizāciju un aktīvāko biedru apbalvošanas pasākumu “Arodbiedrības Latvijas simtgadei”, un vizītes laikā LBAS vadība uzaicināja Valsts prezidentu piedalīties šajā pasākumā.