Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 16. līdz 20. aprīlim

16. aprīlis, 2018

16.04. plkst. 12.00 LBAS Darba aizsardzības komisijas sēde. Piedalās LBAS vadība, dalīborganizāciju pārstāvji un VDI direktors R. Lūsis.

17.04. plkst. 15.00 Valsts izglītības satura centrā - projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" sadarbības partneru sanāksme, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

17. 04. plkst. 10.00 Satversmes tiesā - lietas izskatīšanā, kas ierosināta pēc tiesībsarga Jura Jansona pieteikuma par Ārstniecības likumā iekļautu neatbilstību Satversmē noteiktajam vienlīdzības principam un garantētajām tiesībām uz taisnīgu atlīdzību mediķiem, piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LVSADA vadība.

17.04. LBAS darba aizsardzības konsultanta M. Pužula lekcija Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņiem Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”darbības “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros.

17., 18., 19.04. Briselē - EESK 534.plenārsesija (sastāva atjaunošana piecu gadu pilnvaru termiņa vidū). Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

18.04. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

18.04. plkst. 13.00 Labklājības ministrijā - NTSP Sociālās drošības apakšpadomes sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji. Darba kārtībā: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācija par valsts fondēto pensiju shēmas un privāto pensiju fondu darbību.

18.04. plkst. 10.00 Ekonomikas ministrijā - Tautsaimniecības padomes vadības komitejas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

18., 19.04. Briselē - ETUC seminārā "Seminar for Trade Union Representatives in EU Member States on the European Commission's Economic Agenda" piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

18., 19., 20., 21.04. Minskā - augsta līmeņa starptautisks forums"Arodbiedrības un zaļās darba vietas". Piedalās LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns un dalīborganizāciju pārstāvji.

19.04. LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz Daugavpili, lai sniegtu konsultācijas arodbiedrību biedriem un izglītotu Daugavpils tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņus. Pasākums notiek ESF projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” darbības “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros. Daugavpils darbinieki uz tikšanos ar LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantiem tiek aicināti plkst. 12.00, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2.

19.04. plkst. 11.00 Latvijas Darba devēju konfederāciijā - Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sēde, piedalās LBAS eksperte L.Romele.

19.04. Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības konferencē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.