Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 7. līdz 11.maijam

7. maijs, 2018

7.05. plkst. 14.00 LBAS - ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” LBAS koordinatoru sanāksme.

8.05. Smiltenes tehnikumā un Priekuļu tehnikumā - LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantu izglītojošs pasākums/ lekcijas ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” darbības “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros.

8.05. plkst. 9.00 F. Eberta fonda organizētajā konferencē “The Future of Work– Digitalization, Integration and Labour Mobility in the Baltic Sea Region” piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

8.05. plkst. 15.00 LBAS - tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” progresu.

8.05. Uzņēmumu apmeklējums Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras profesionālās izglītības konkursa "MĒS MĀCĀMies" ietvaros, piedalās LBAS pārstāvji.

9.05. plkst. 9.00 LBAS Valdes sēde.

9.05. plkst. 10.00 Saeimā - Juridiskās komisijas sēdē par Personas datu apstrādes likumu piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS jurists K. Rācenājs.

9.05. plkst. 12.00 Ministru kabinetā - NTSP sēde. Darba kārtībā: par finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei; par Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikuma un sastāva apstiprināšanu; par priekšlikumu sniegšanu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai saistībā ar likumprojektu "Grozījumi Darba likumā".

9.05.  Saldus tehnikumā - LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantu izglītojošs pasākums/ lekcijas ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” darbības “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros.

10.05. Ārlietu ministrijā - Latvijas dalības OECD darba grupas koordinēšanas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa. Darba kārtībā: aktuālie jautājumi saistībā ar gatavošanos OECD Ministru sanāksmei. 

10.05.  plkst. 9.15 Melngalvju namā - forums "Godīga konkurence Latvijas būvniecībā", darba kārtībā: būvniecības nozares ģenerālvienošanās parakstīšana; pētījums "Ēnu ekonomika būvniecības nozarē 2015-2017"; lielāko būvniecības nozares nodokļu maksātāju apbalvošana. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS speciālisti.

10.05. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares darbinieku arodbiedrībā - profesijas standarta "Transporta vagonu tehniķis" izstrādes 1. darba seminārs, piedalās - L.Romele.

11.05. Viļņā - Lietuvas arodbiedrību konfederācijas LPSK kongresā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

11.05. Daugavpilī - Latvijas Pašvaldību savienības kongresā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.