Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 14. līdz 18. maijam

14. maijs, 2018

14., 15.05. Berlīnē - Vācijas arodbiedrību konfederācijas DGB kongresā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

14.05. plkst. 12.00 LDDK - LBAS un LDDK pārstāvju tikšanās par projektu "Atbalsts ilgākam darba mūžam".

14.05. plkst. 15.00 Nodarbinātības valsts aģentūrā - Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides uzraudzības padomes sēde, piedalās - L.Romele.

15.05. plkst. 9.00 Latvijas Kokrūpniecības federācijā - profesionālās kvalifikācijas prasību "Kokvedēja automobiļa vadītājs" izstrādes 2. darba seminārs, piedalās - L.Romele.

15.05. plkst. 13.00 Valsts izglītības satura centrā - ekspertu darba grupas sanāksme profesijas standarta "Meža mašīnu operators" un "Mežsaimniecības tehniķis" projektu izvērtēšanai, piedalās - L.Romele.

15.05. plkst. 14.00 Saeimā - Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisijas sēdē par senioru nodarbinātību piedalās LBAS vecākais darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

15.05. Briselē - EESK ECO sekcijas sēdē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

16.05. plkst. 8.00 radio Baltcom interviju sniedz LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

16.05. plkst. 8.30 Saeimā - Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa. Darba kārtībā: par darba vidē balstītas pieejas profesionālajā izglītībā nodrošināšanu u.c. jautājumi.

16.05. Rīgas Celtniecības koledžā - izglītojošs pasākums/ lekcija koledžas audzēkņiem darba tiesībās un darba aizsardzībā ESF projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” darbības “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros.Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls.

16.05. plkst. 10.00 Saeimā - Juridiskās komisijas sēdē par Personas datu apstrādes likumu piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS jurists K. Rācenājs.

16.05. plkst. 11.00 LTDA seminārā par darba aizsardzību piedalās LBAS vecākais darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

16.05. Briselē - ETUC Izglītības un apmācību pastāvīgā komiteja, piedalās - L.Romele.

17.05. plkst. 14.00 Valsts kancelejā - saskaņošanas sanāksme par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2.pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” īstenošanas noteikumi”” (VSS-348), tā anotāciju un Ministru kabineta protokollēmuma projektu. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

17.05. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā - pirmsskolas pedagogu sanāksme, piedalās - L.Romele par sociālo jautājumu aktualitātēm.

17.05. Briselē - ETUC darba un iekšējā tirgus likumdošanas komitejā piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča.

17.05. Talsu pašvaldībā - tikšanās par projektu "Atbalsts ilgākam darba mūžam", piedalās LBAS speciālisti - M. Pužuls un I. Semjonova.

17., 18.05. SDO/EK konferencē  "Industriālās attiecības Eiropā: Kā veicināt vienlīdzību darbā un starpvalstu konverģenci" piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

18.05. plkst. 11.30 Valsts kancelejā - ESF projektu Uzraudzības padomes sanāksmē piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

18.05. plkst. 9.00 AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" - OIK darba grupa, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns. Darba kārtībā: darbs grupās “OIK sistēmas maksājumu atcelšanas scenāriji”; redzējums par esošo OIK sistēmu un mērķi.

18.05. Latvijas Celtnieku arodbiedrības kongresā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS speciālisti.