Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 6. līdz 10. augustam

6. augusts, 2018

7.08. plkst. 9:00 Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma telpās notiks profesijas standarta "Skaņu operators" izstrādes 3.darba seminārs ESF projekta 8.5.2.0/16/1/001 ietvaros. Piedalās LBAS piesaistītie eksperti.

7.08.plkst.10:00 Nodarbinātības valsts aģentūrā Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides uzraudzības padomes sēde. Piedalās LBAS eksperte izglītības, nodarbinātības un sociālajos jautājumos L.Romele

08.08. plkst.14:00 Valsts izglītības satura centrā ekspertu darba grupas sanāksme profesijas standarta "Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis" projekta izvērtēšanai, piedalās - L.Romele

10.08. plkst. 12:00 Finanšu ministrijā 202.telpā notiks NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sanāksme.

Plānots izskatīt šādus jautājumus:

  1. Nodokļu administrēšanas vienkāršošanas priekšlikumu izskatīšana;
  2. Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas sniegto priekšlikumu ēnu ekonomikas mazināšanai izskatīšana.