Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 27. līdz 31. augustam

27. augusts, 2018

27.08. plkst. 14.00 LBAS - ESF projekta "LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei uzņēmējdarbības vides sakārtošanai" vadības, ekspertu un nozaru koordinatoru sanāksme. Būtiskākie jautājumi: pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju - Helsinkiem 17.-18.09. programmas saskaņošana; izdales materiāla ideju apmaiņa un iespējamais formāts; īss atskats par 23.augusta Meža nozares diskusiju ar LDDK un darba devēju organizāciju un uzņēmumu pārstāvjiem.

28.08. Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā - profesijas standarta "Māsas palīgs" izstrādes darba grupas sanāksme, piedalās - L.Romele.

29.08. plkst. 7.50 LNT raidījumā "900 sekundes" intervija ar LBAS priekšsēdētāju E. Baldzēnu.

29.08. plkst. 13.00 Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībā - profesijas standarta "Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis" izstrādes darba grupas sanāksme, piedalās - L.Romele.

30., 31.08. Arodbiedrību namā, Bruņinieku 29/31 - Baltijas valstu arodbiedrību centru vadītāju tikšanās - diskusija par aktualitātēm arodbiedrību darbībā un kopīgiem pasākumiem nākotnē. Pasākumu atbalsta F. Eberta fonda Latvijas pārstāvniecība. Piedalās LBAS vadība un speciālisti, kā arī EAKL, Solidarumas un LPSK vadība.