Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 24. līdz 28. septembrim

25. septembris, 2018

25.09. plkst.15:00 notiks ESF projekta "LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai" nozaru koordinatoru sanāksme. Piedalās L.Liekna.

25.09.-28.09. Tbilisi SDO starptautisks seminārs par nacionālo likumdošanu attīstību SDO 81.konvencijai.Piedalās un eksperta viedokli sniedz LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns.

25.09.-28.09. Sarajevā ITUC /PERC Sieviešu skola. Piedalās LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S.Birkenfelde.

26.09. plkst.9:30 LBAS 314.telpā profesijas standarta "Komunikācijas dizainera asistents" izstrādes 3.darba seminārs ESF projekta 8.5.2.0/16/1/001 ietvaros. Piedalās LBAS piesaistītie eksperti.

26.09. plkst.10:00 Ārlietu ministrijā notiks darba grupas Latvijas nacionālo pozīciju izstrādei par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2020.gada sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I.Liepiņa un LIZDA speciāliste sociāli ekonomiskajos jautājumos A.Grīnfelde.

26.09. Saeimas sociālo un darba lietu komisija skata likumprojektu"Grozījumi Darba likumā"(1277/Lp12, 2.las.) piedalās K.Rācenājs un N.Preisa.

26.09.  Norvēģijas Finanšu Mehānisma 2014-2021 organizētā sanāksmē par sagaidāmo atvērto projektu konkursu "Social dialogue - Decent Work Programme", piedalās L.Liekna.

26.09. plkst.14:00 Valsts izglītības satura centrā ekspertu darba grupas sanāksme par profesijas standartu izstrādi mākslas nozarē, piedalās L.Romele.

26.09. plkst.15:00 Vecāko amatpersonu sapulce Eiropas lietu jautājumos, Ārlietu ministrijā.Piedalās N.Preisa.

26.09. Briselē EESK SOC sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

27.09. Stokholmā CBSS Darba un nodarbinātības koordinācijas grupas sanāksme.Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I.Liepiņa.

27.09. NVA seminārs senioriem Liepājā. Piedalās M.Pužuls.

28.09. AS Lauma Lingerie indikatīvie mērījumi. M.Pužuls.