Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 16. līdz 20. septembrim

16. septembris, 2019

16.09. plkst. 14.00 LDDK - diskusija par IKT nozari. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

16.09.-17.09. Mācību vizīte Ļubļanā, Slovēnijā - piedalās ESF projekta "LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” eksperti un dalīborganizāciju pārstāvji.

16.09.-19.09. Kišiņevā - Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) un Moldovas Arodbiedrību konfederācijas (CNSM) kopīgā seminārā “Veselība un drošība darbā: arodbiedrību loma darba inspekciju stiprināšanā” piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

16.09. LBAS - priekšsēdētāja vietnieces I. Liepiņas tikšanās ar Latvijas Jaunatnes Padomes pārstāvi R. Mencendorfu.

17.09. Briselē - ETUC Izglītības un apmācību pastāvīgā komiteja, piedalās - LBAS eksperte.

18.09. plkst. 10.00 Saeimā - Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par likumprojektu "Grozījumi Darba aizsardzības likumā" - piedalās Z. Antapsons; par plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020. - 2021.gadam - piedalās L. Romele.

18.09. plkst. 12.00 Saeimā  - Ilgtspējīgas attīstības komisijā par NAP 2027 piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

18.09.-19.09. Briselē EESC izpētes grupa ECO/498 par 2019.gada izaugsmes ziņojumu un ECO sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

20.09. plkst. 9.30 LBAS Tautsaimniecības padome, piedalās - LBAS vadība un speciālisti.

20.09. plkst.16.30 Rīgā - gājiens nākotnei/Global Climate Strike for Future. Piedalās LBAS un dalīborganizāciju pārstāvji.