Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 7. līdz 11. oktobrim

7. oktobris, 2019

7.10. plkst. 15.00 Izglītības un zinātnes ministrijā - sanāksme par pieaugušo izglītību, piedalās - L. Romele un A. Bondare.

8.10. plkst.14:00 Valsts izglītības satura centrā projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" sadarbības partneru sanāksme, piedalās - L.Romele un A.Bondare.

8.10. plkst. 10.00 Ārlietu ministrijā - Darba grupas Latvijas nacionālo pozīciju izstrādei par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu (2021.–2027. gads) sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

9.10. Helsinkos - EESK Darba ņēmēju grupas ārkārtas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

8.10. Briselē - ETUC darba grupas “Aktīva darba tirgus politika mūsdienu darba tirgiem” tikšanās, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

9.10. Briselē - Eiropas sociālo partneru konference “Industriālāsbāzes stiprināšana Eiropā”, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10.10. Briselē - ETUC Koplīgumu pārrunu un algu koordinēšanas komitejas sēde, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10.10. Briselē - ETUC Nodarbinātības un Iekšējā tirgus likumdošanas komitejas sēde, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

10., 11.10. Tallinā - Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas EAKL 8.kongress. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

11.10. plkst. 11.00 Izglītības un zinātnes ministrijā - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 8.5.1., 8.5.2. un 8.5.3. projektu uzraudzības padomes sēde, piedalās - L. Romele.