Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

LBAS ieguldījums profesionālās izglītības attīstībā

12. jūnijs, 2012

12. jūnijā notika preses konference, kurā ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” nozaru ekspertu padomju pārstāvji informēja par paveikto. Viņu vidū bija arī LBAS dalīborganizāciju pārstāvji - Kaspars Strauts no Sakaru darbinieku arodbiedrības un Jānis Pumpiņš no Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS.

LBAS dalīborganizāciju eksperti darbojas visās 12 projekta nozaru ekspertu padomēs (NEP). K. Strauts ir Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas  NEP konsultants, J. Pumpiņš - Transporta un loģistikas NEP konsultants. Īpaši aktīvi darbojas Enerģētikas NEP konsultants Jānis Silarājs, kurš regulāri ar lekcijām par arodbiedrību un sociālo dialogu viesojas profesionālajās izglītības iestādēs.

12. jūnija preses konferencē  projekta partneri - Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), LBAS un iesaistītās valsts institūcijas - informēja par projekta ietvaros veikto 12 Latvijas tautsaimniecības nozaru izpēti, kuras laikā tika analizēta ne tikai pieejamā informācija par nozaru attīstības tendencēm, bet arī veikta nozarēs strādājošo uzņēmumu aptauja, lai apzinātu cilvēkresursu attīstības vajadzības tuvākajos 3 – 5 gados, kā arī tika uzsākta nozaru kvalifikācijas struktūru izstrāde.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča preses konferencē uzsvēra profesionālās orientācijas - karjeras izglītības nozīmi: "Šodien runājam par profesionālo izglītību, un darbiniekam ir svarīgi nekļūdīties jau savā pirmajā izglītības izvēlē. Darba devējam, savukārt, ir svarīgi pēc skolas beigšanas iegūt maksimāli apmierinātu, lojālu darbinieku, kurš nav "jāpārmāca" un ir gatavs iesaistīties darba procesā. Kā redzam - darba tirgū visvairāk pieprasīti ir tieši vidējā posma darbinieki, ko arī piedāvā mūsu profesionālās izglītības mācību iestādes. Pēdējā laika tendence ir pozitīva šajā ziņā, ka izlīdzinās līdzsvars starp tiem 9. klašu absolventiem, kas turpina mācības vidusskolā un profesionālajās skolās - pat par labu profesionālajai izglītībai. Taču, diemžēl, pieaug to skolēnu skaits, kas mācības pēc 9. klases neturpina. LBAS šajā projektā ir iesaistījusies tādēļ, lai attiecības starp darba devēju un darbinieku veidotos labas jau mācību laikā un lai tās kļūtu arvien stabilākas."

Saglabājoties pašreizējām ekonomiskās izaugsmes prognozēm, kritiska situācija darbaspēka nodrošinājumā varētu veidoties jau ļoti drīz - 2016.gadā, kad darba spēka pieprasījums sāks pārsniegt piedāvājumu. Tiek prognozēts, ka 2020.gadā darba spējīgo iedzīvotāju daļa saruks par 15%, bet ekonomiski aktīvā darbaspēka piedāvājums būs par 8% mazāks, salīdzinājumā ar 2011.g. Tādēļ ir vitāli svarīgi maksimāli uzlabot pāreju no izglītības sistēmas uz darba tirgu, lai mazinātu iespējamās negatīvās sekas.

Tajā pat laikā darbaspēka pieprasījums 2020.gadā pieaugs par 10%, salīdzinājumā ar 2011.g. Izvērtējot darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu atsevišķās profesijās, piemēram, IT programmētāji, jāatzīst, ka noteiktu kvalifikāciju speciālistu trūkums Latvijā ir jūtams jau šobrīd.

Tādēļ izglītības ietvaram jābūt ir ļoti spēcīgi orientētam uz darba tirgus pieprasījuma apmierināšanu, lai nodrošinātu nepieciešamo speciālistu piesaisti pirmkārt no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotāju vidus. Tikai tādā veidā iespējams samazināt jauniešu bezdarbu, vienlaikus nodrošinot nozares ar nepieciešamiem specālistiem.

Nozaru eksperti atzīst, ka 2008.gada ekonomiskā krīze būtiski ietekmēja nozarēs strādājošo cilvēku skaita samazināšanos, bet pēdējā gada laikā notiek pakāpenisks nodarbinātības rādītāju pieaugums katrā nozarē. Strauju darbinieku skaita pieaugumu neviens no nozares ekspertiem neprognozē tuvāko 3 līdz 5 gadu laikā. Kopīga tendence visām nozarēm ir pieprasījuma kritums pēc mazkvalificēta darbaspēka, jo tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas un attīstās procesi. Neskatoties uz joprojām augsto bezdarbu, uzņēmumos trūkst kvalificētu, profesionāli izglītotu darbinieku, kas norāda, ka profesionālās izglītības iestādēm ir jākļūst par prestižu augstas klases speciālistu sagatavošanas mācību iestādēm.

LDDK sadarbībā ar nozaru ekspertiem ir apkopojusi pieprasītākās profesijas katrā nozarē. Pārsvarā, 3-5 gadu laikā, pēc ekspertu domām, pieprasījums pieaugs pēc ražošanas iekārtu un mašīnu operatoriem, tehniķiem, inženieriem, tehnologiem un IT speciālistiem. Tās ir profesionālās kvalifikācijas, kuras var apgūt profesionālajās izglītības iestādes, kuru piedāvājums Latvijas izglītības sistēmā ir diezgan plašs, un darba devēju ieteiktās izglītības iestādes arī ir apkopotas nozaru izpētes ietvaros.

Sīkāka informācija par katru no nozarēm, kā arī katrā nozarē pieprasītākās profesijas un darba devēju ieteiktās izglītības iestādes ir apkopotas faktu lapās, kas ir pieejamas šeit: (links)

Par projektu:

2010. gada 28. decembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzsāka dalību ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanā. Projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Projekts ilgst no 2010.gada 1.decembra līdz 2013.gada 30.novembrim. Projekta mērķis ir izveidot pastāvīgi strādājošu, kvalitatīva un tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu.  Sīkāka informācija šeit.