Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nepieciešama nozaru profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas ekspertu izglītošana reģionos

4. jūnijs, 2013

Šā gada 30.maijā Izglītības kvalitātes valsts dienests organizēja semināru par sasniegtajiem un plānotajiem rezultātiem nozaru ekspertu padomju deleģēto profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas ekspertu izglītošanā.

Izglītības kvalitātes valsts dienests no 2012. gada 18. oktobra līdz 2013. gada 27. martam organizēja kursus „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana”, lai apmācītu nozaru ekspertu padomju deleģētos 207 nozaru profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas ekspertus. Minētos kursus apmeklēja 65% no nozaru ekspertiem.

Apmācītie eksperti nozaru griezumā:

 • Enerģētikas nozares eksperti – 11 (apmācīti 11 eksperti).
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares eksperti – 10 (apmācīti 10 eksperti).
 • Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozares eksperti – 2 (apmācīti 2 eksperti).
 • Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozares eksperti – 47 (apmācīti 33 eksperti).
 • Būvniecības nozares eksperti – 15 (apmācīti 11 eksperti).
 • Kokrūpniecības nozares eksperti – 10 (apmācīti 7 eksperti).
 • Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozares eksperti – 22 (apmācīti 8 eksperti).
 • Pārtikas un lauksaimniecības nozares eksperti – 9 (apmācīti 6 eksperti).
 • Transporta un loģistikas nozares eksperti – 13 (apmācīti 6 eksperti).
 • Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares eksperti – 10 (apmācīti 7 eksperti).
 • Tūrisma, skaistumkopšanas nozares eksperti – 47 (apmācīti 29 eksperti).
 • Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares eksperti – 11 (apmācīti 3 eksperti).

Ņemot vērā, ka dažās nozarēs ir nepietiekams ekspertu skaits, jo ir gadījumi, kad nepieciešamajā laikā eksperts nevar piedalīties akreditācijās dēļ pamatdarba, ir nepieciešams papildināt profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas ekspertu datu bāzi.

Seminārā tika diskutēts, ka ir nepieciešams aktīvāk piesaistīt reģionu nozaru ekspertus, paužot atbalstu turpmākai nozaru ekspertu izglītošanai par profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas jautājumiem, kā vienu no risinājumiem piedāvājot organizēt reģionālos kursus nozaru ekspertiem, ciešā sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības reģionāliem centriem.

Semināra dalībnieku atbalstu guva priekšlikums veidot nozaru ekspertu datu bāzi, kas būtu publiski pieejama un izmantojama profesionālās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas, kā arī sasniegto rezultātu kvalitātes novērtēšanas procesos – akreditācijai un profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem.

Semināra diskusijās piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras, Kvalitātes dienesta, nozaru ekspertu padomju, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji.

Seminārs un kursi tika organizēti Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros, kurā sadarbības partneris ir arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Prezentācija par nozaru ekspertu apmācību skatīt šeit.