Aptaujas

Jautājums: Vai Jums ir cienīgs darbs Latvijā, kas dod iespēju nopelnīt pietiekami sev un savai ģimenei un uzlabot kvalifikāciju, lai pastāvīgi nodrošinātu labklājību un spētu pielāgoties darba tirgus izmaiņām?


9%
Daļēji 18%
Nē, pietiek tikai izdzīvošanai 70%
Strādāju ārzemēs 3%
Kopā balsojuši: 1834