Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”

Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)

Š.g. 31.oktobrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) parakstīja sadarbības līgumu ar Valsts darba inspekciju par Specifiskā atbalsta un tajā paredzēto aktivitāšu īstenošanu Eiropas Sociālā fonda projektā “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 Specifiskā atbalsta ietvaros:

  1. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākums – darba strīdu praktiska risināšana darba ņēmējiem, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, kas ir saimnieciskās darbības veicēji (darba ņēmēji);
  2. preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi – izglītojošas aktivitātes izglītības iestāžu audzēkņiem.

Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos. Mērķis tiks sasniegts, ja 75% no atbalstītajiem mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem līdz 2023.gada 31.decembrim būs ieviesuši darba aizsardzības prasības atbilstoši projekta nosacījumiem. Projekta uzdevums ir īstenot darbības, kuras ir vērstas uz nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām. Projekta īstenošana ilgtermiņā veicinās kvalitatīvu darbavietu veidošanu, kas savukārt ietekmēs nodarbināto dzīves kvalitātes paaugstināšanos un uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos.

Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tiks īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.

Projektā plānotas galvenās atbalstāmas darbības:

  1. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākumi;
  2. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi;
  3. Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveide;
  4. Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem;
  5. Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi;
  6. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
  7. Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Projektu īstenos VDI sadarbībā ar 4 sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (turpmāk – LBAS), Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmāk – LDDK), Rīgas Stradiņu universitātes aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts” (turpmāk – DDVVI), kā arī institūcija, kas tiks noteikta ar Ministru kabineta apstiprinātajām izmaiņām darba strīdu tiesiskajā regulējumā un piedalīsies darba strīdu izskatīšanas procesā.

Projekts ilgs līdz 2022.gada 31.decembrim.

Vairāk par projektu

LBAS vēstulē informē profesionālās izglītības iestādes par konkursu PROFS un lekciju piedāvājumu

LBAS ir nosūtījusi vēstules visām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, kurā informē par konkursa PROFS organizēšanu nākamā gada rudenī, kā arī par iespēju skolām pieteikties uz LBAS darba tiesību un darba aizsardzības ekspertu vadītajiem izglītojošajiem pasākumiem.

Vēstulē LBAS informē, ka Valsts darba inspekcija (VDI) ir uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr.7.3.1.0/16/I/001). Viena no darbībām projekta ietvaros ir organizēt profesionālo izglītības iestāžu jauniešu izglītošanas aktivitātes un zināšanu pārbaudes konkursu “PROFS”, kuru īstenos sadarbības partneris Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar VDI, - lai veicinātu zināšanu apguvi par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, tādā veidā labāk sagatavojot viņus darba tirgum un samazinot darba tiesību un darba aizsardzības iespējamos pārkāpumus nākotnē.

Konkursa “PROFS” pirmā kārta, pusfināli reģionos un fināls notiks nākamā gada oktobrī un novembrī. Pirms konkursa – 2017.gada sākumā - tiks izstrādāts konkursa nolikums un pieteikšanās anketa, un pieteikties konkursam Latvijas profesionālās izglītības iestādes tiks aicinātas 2017.gada rudenī.

LBAS piedāvā jau no 2017.gada sākuma īstenot izglītojošas aktivitātes par darba tiesībām un darba aizsardzību, līdz ar to jauniešiem būs iespēja sagatavoties konkursam un uzlabot zināšanas šajos jautājumos.

Tādēļ LBAS aicina profesionālās izglītības iestādes līdz 2017.gada 31.janvārim pieteikties uz LBAS darba tiesību un darba aizsardzības ekspertu lekcijām/ nodarbībām. Tās skolēniem saistošā veidā pasniegs LBAS jurists, darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs un LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls, kuri ieradīsies uz vietas izglītības iestādē, izglītojamajiem pieņemamā laikā. Lekcijas ilgums varētu būt 1-2 stundas vai ilgāk, ja ir tāda nepieciešamība.

Pieteikties lekcijām LBAS aicina pa e-pastu sanita.birkenfelde@lbas.lv, papildu jautājumu gadījumā zvanīt uz tālruņa numuru 29383038 konkursa “PROFS” koordinatorei Sanitai Birkenfeldei.

LBAS aicina skolas būt atsaucīgām un izmantot šo savā ziņā unikālo iespēju - gūt zināšanas no kompetentiem ekspertiem darba tiesību un darba aizsardzības jomā.

Vēl LBAS informē, ka projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros LBAS īsteno darbību - darba strīdu praktisku risināšanu. Darba ņēmēji var saņemt konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos, kas attiecas uz darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem. Tādēļ LBAS lūdz profesionālo izglītības iestāžu vadītājus apsvērt iespēju LBAS ekspertiem sniegt konsultācijas strādājošajiem kādā no izglītības iestādes telpām.