Kvalitatīvas prakses darba tirgumLatvijas Brīvo arodbiedrību savienība no 2014.gada 1.septembra līdz 2017. gada 31.augustam piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (angļu valodā - „VET for employment”) (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522), tā kopējais finansējums ir 339 260 EUR.

Projekta mērķi ir:

 • Kvalificēta darbaspēka pieejamības nodrošināšana, stiprinot sociālo partneru kapacitāti, īpaši darba devēju organizācijas, atbalstīt biedrus viņu centienos veicināt cilvēkresursu attīstību.
 • Veicināt un atbalstīt kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšanu.
 • Izstrādāt jaunus, praktiski pielietojamus rīkus kvalitatīvu prakšu organizēšanai, kas būtu noderīgi darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta uzdevumi ir:

 • Attīstīt sadarbību starp izglītības iestādēm un darba devējiem.
 • Nodrošināt profesionālās izglītības apgūto prasmju atbilstību darba tirgus prasībām.
 • Jauno, inovatīvo izglītības metožu izstrāde un ieviešana praksē.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir:

pētījums par apmācībām darba vietā un prakšu sistēmu Latvijā, apmācību braucieni uz Austriju un Vāciju, starptautiska konference ES prezidentūras Latvijā laikā, pētījums par profesionālās izglītības reformu ieviešanas atbilstību Lietuvā, pieredzes apmaiņa Lietuvā, portāla «prakse.lv» uzlabojumi, metodisko vadlīniju kvalitatīvu prakšu organizēšanai izstrāde un ieviešana pilotprojektu ietvaros, prakšu e-rokasgrāmatas izstrāde.

Projekta sagaidāmie rezultāti

Galvenais sagaidāmais rezultāts ir kvalitatīvo prakses iespēju nodrošināšana, kas apmierinās visas projekta iesaistītas puses – izglītības iestādes, darba devējus un pašus studējošos.

Projekta Sadarbības partneri

 • SIA „Izglītības un nodarbinātības konsultācijas”
 • SIA „Excolo Latvia”
 • Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs “RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
 • Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
 • Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija
 • Lietuvas Darba devēju konfederācija (Lietuvos verslo darbdavių konfederacija)
 • www.prakse.lv
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
 • ibw Austria – Research & Development in VET
 • ABB Training Center GmbH & Co.KG Heidelberg

Projekta ietvaros no 2014.gada decembra līdz 2015.gada martam tika veikts pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā, veicot reprezentatīvu Latvijas uzņēmumu, kā arī portālā prakse.lv reģistrētu jauniešu aptauju.

Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā pieejams šeit.

Prezentācija par pētījumu pieejama šeit.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kontaktpersona projektā ir nacionālā koordinatore Ruta Porniece. Sīkāka informācija pa e-pastu: ruta.porniece@lbas.lv vai zvanot pa tālruni: 67035918.

Vairāk informācijas par projektu šeit.